Obniżka! OBL2012 wer. 1.1 - program do obliczeń elektrycznych Zobacz większe

OBL2015 - program do obliczeń elektrycznych

1 425,00 zł netto
1 752,75 zł brutto

-5%

1 845,00 zł

Więcej informacji

Program obliczeniowy do zastosowań podczas weryfikacji skuteczności ochrony od porażeń, sprawdzania zwarciowej selektywności zabezpieczeń, obliczania spadków napięcia oraz weryfikacji skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń.


Wprowadzenie


Program obl2015 jest zaprojektowany jako system do weryfikacji analizowanego wariantu rozwiązania.

Użytkownik wprowadza potrzebne parametry obwodu, żąda określonych obliczeń, a następnie otrzymuje wyniki. Jeżeli nie są one zadowalające, może poprawić wcześniej wprowadzone dane i ponownie sprawdzić, czy zmiana odniosła zamierzony skutek.

Program jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności obejmuje ukazujące się kolejne arkusze normy PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz dostępne obecnie na rynku zabezpieczenia i przewody, oferując możliwości:


•    weryfikacja skuteczności ochrony od porażeń w obwodach sieci TN-C, TN-S, TN-C-S i TT o napięciu do 1 kV zgodnie z PN-IEC 60364, także dla przekroju przewodu ochronnego PE różnego od przekroju żył roboczych
•    sprawdzanie zwarciowej selektywności zabezpieczeń na podstawie pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych
•    obliczania spadków napięcia w prostych lub rozgałęzionych obwodach złożonych z odbiorców komunalnych, wiejskich i o charakterze mieszanym, z uwzględnieniem wpływu reaktancji i zróżnicowania rodzajów oraz przekrojów kabli, lnn i przewodów
•    weryfikacji skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001 (na życzenie użytkownika na podstawie "Wytycznych ochrony przewodów elektrycznych przed prądem przeciążeniowym i zwarciowym w instalacjach elektrycznych do 1000V", COBR Elektromontaż, listopad 1998 (wytyczne oparte na projekcie normy IEC 60364-5-523:1999))


Dodatkowo program umożliwia obliczanie minimalnego przekroju linii zasilających (kable, lnn, wlz) przy określonym obciążeniu mocą tak, aby spadek napięcia na zadanym odcinku obwodu nie przekraczał zadanej wielkości.

Cechy programu:


1) Obliczenia umożliwiające kompleksową weryfikację obwodów o napięciu do 1kV zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001:
•    obliczenia skuteczności ochrony dla czasów szybkiego wyłączenia 5; 0,4; 0,2 s z możliwością weryfikacji przy napięciu 220 lub 230 V
•    obliczenia skuteczności ochrony w obwodach o układzie TN, w których przekrój przewodu ochronnego jest inny niż przewodów fazowych
•    obliczenia wymaganych rezystancji uziomów w obwodach o układzie TT dla dopuszczalnych długotrwale napięć dotykowych 12,5; 25; 50 V
•    sprawdzanie zwarciowej selektywności zabezpieczeń wg pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych ograniczonych spodziewanym prądem zwarciowym podanym indywidualnie lub obliczonym automatycznie w odpowiedniej pętli zwarcia
•    obliczenia spadków napięcia uwzględniające rozgałęzienia, dowolne przekroje, typy i długości przewodów, dowolne napięcia (jedno-, trójfazowe) i współczynniki mocy (cos fi lub tg fi), charakter odbiorcy (komunalny, wiejski - także na liniach kablowych, LNN, wlz)
•    w obliczeniach spadków napięcia automatyczny dobór współczynników jednoczesności dla odbiorców wiejskich wg wskazanej tabeli, możliwość obliczeń układów mieszanych (występowanie w jednym obwodzie odbiorców komunalnych i wiejskich) oraz obliczanie prądów roboczych IB
•    obliczanie minimalnego przekroju linii zasilających (kable, LNN, WLZ) przy określonym obciążeniu mocą tak, aby spadek napięcia na wskazanym odcinku obwodu nie przekraczał zadanej wartości np. 5% (opcja używana do określania warunków technicznych zasilania)
•    obliczenia skuteczności ochrony przed prądem przeciążeniowym w obwodach prostych i rozgałęzionych
•    wykonywanie obliczeń sprawdzających w sytuacji równoległego ułożenia dwóch kabli
•    wykonywanie obliczeń sprawdzających z uwzględnieniem wpływu trzeciej harmonicznej wg normy PN-IEC 60364-5-523

2) Czytelny modularny wydruk, zaprojektowany jako załącznik do opracowań projektowych


•    wydruk weryfikacji selektywności zwarciowej zabezpieczeń w formie prezentacji graficznej badanych charakterystyk czasowo-prądowych
•    możliwość eksportu tabel zawierających wyniki obliczeń do pliku .xls
•    możliwość eksportu graficznego obrazu schematu obwodu do pliku .bmp


3) Prosta i intuicyjna obsługa obwodów liniowych i rozgałęzionych
•    budowanie układu i prezentacja danych w postaci schematu, prostego bądź rozgałęzionego, bez ograniczenia liczby elementów
•    wprowadzanie parametrów opartych na katalogowych danych transformatorów, kabli, LNN, wlz i urządzeń zabezpieczających wraz z dodatkową kontrolą (np. przekroju przewodów ochronnych zgodnie z PN)


4) Udogodnienia wynikające z praktyki projektowej
•    własne nadawanie nazw tablic, gniazd i innych odbiorników, a także typów przewodów oraz definiowania impedancji źródła zasilania innego niż transformator
•    przygotowanie raportu pomiaru izolacji dla sprawdzanego obwodu
•    przyjazny interfejs wspomagający najczęstsze czynności takie, jak kopiowanie elementów przez schowek systemowy, podpowiedzi wartości pól
•    jednoczesna praca z wieloma obwodami
•    archiwizację i dostęp do zapisanych danych obwodów
•    możliwość dostosowania kolorów aplikacji wg własnych preferencji
•    dodatkowy moduł umożliwiający wprowadzanie nowych elementów do bazy danych technicznych przez użytkownika

Marzec 2017 - Nowości w programie OBL2015:  
 
     1.   Nowe zabezpieczenia:  
                a. rodzina bezpieczników topikowych mocy WTNH gG i gF ETI POLAM Sp. z o.o.   
                b. wyłączniki nadmiarowoprądowe ETIMAT o charakterystykach B, C i D  
                c. grupa bezpieczników mocy  ETIMAT o wysokich nominałach WTNH 315-400A gF  
                d. grupa bezpieczników mocy APATOR S.A. o nominałach WTNH 315-630A gF  
                e. ogranicznik mocy ETIMAT T w parze z dobezpieczeniem topikowym  
     2.   Obsługa  odbiorników  emitujących  harmoniczne  na  sieć  zasilającą,  mających  wpływ  na  wzrost  
           przekrojów linii zasilających (% harmonicznych do wyboru)  
     3.   Tabelaryczne   zestawienie   elementów   obwodów   generowane   automatycznie   na   podstawie  
           budowanego  schematu  (zestawienie  zastosowanych  zabezpieczeń  oraz  odrębnie  zestawienie  
          elementów obwodów liniowych; dla całości lub części schematu)  
     4.   Dodawanie na schemacie obwodu indywidualnych opisów bezpieczników (np. główny, zalicznikowy) oraz odcinków liniowych (np. linia p.poż, zasilanie zalicznikowe)  
 
Nowości w module edycji bazy danych do programu OBL2015:  
 
Dodawanie własnych rodzajów nowych elementów obwodów liniowych z ich obciążalnością prądową i określenia sposobu ich ułożenia zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001, z  porównaniem do obciążalności równoważnego elementu liniowego w odniesieniu do bazy danych zawartych w programie.

Pobierz wersję demonstracyjną...

Opinie

Oceń 
Janusz 2014-07-04

Najlepszy program obliczeniowy

Korzystamy z OBL 2012 - naszym zdaniem jest to najlepszy program obliczeniowy. Jest w nim jeden problem - jak liczyć kable równoległe, np. 2 x YAKY.

Ponadto wciąż występuje problem obliczeń kabli ziemnych - ale to nie wina programu tylko braku odpowiedniej normy dla takich kabli, gdyż sposób układania D to nieporozumienie.

  • 1 z 1 ludzi uznało tą recenzję za pomocną.

Napisz swoją opinię !

Napisz opinię

OBL2015 - program do obliczeń elektrycznych

OBL2015 - program do obliczeń elektrycznych

Napisz opinię