Uprawnienia budowlane 2017 ĆWICZENIA Pytania i testy egzaminacyjne Zobacz większe

Uprawnienia budowlane 2017 ĆWICZENIA Pytania i testy egzaminacyjne

Upr.Bud.2017 cz.2

75,24 zł netto
79,00 zł brutto

Więcej informacji

Część 2 Uprawnienia budowlane 2017 ĆWICZENIA Pytania i testy egzaminacyjne

Autorzy: Mirosław Giera i Andrzej Pogorzelski
Wydawnictwo:    Wydawnictwo Polcen
Rok wydania:    2017
ISBN:    978-83-64795-33-6
Stron:    402
Wydanie:    14
Format:    B5 (165x235 mm)
stan prawny: 01.01.2017 r.

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego i ustnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności w ograniczonym zakresie.
 
Najlepsza książka dla specjalności:
- architektonicznej
- konstrukcyjno-budowlanej
- inżynieryjnej:
   a) mostowej
   b) drogowej
   c) kolejowej
   d) hydrotechnicznej
   e) wyburzeniowej
- instalacyjnej
   a) telekomunikacyjnej
   b) energetycznej (cieplnej, wentylacyjnej, gazowej i wod.-kan.)
   c) elektrycznej i elektroenergetycznej

Część 2. ĆWICZENIA składa się z:
- wprowadzenia, w którym omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia     i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);
- rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe zestawy pytań na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;

- rozdziału 2, w którym zamieszczono  664 pytania na egzamin testowy (niezależnych od 1 części książki) w czterech podrozdziałach obejmujących:
    309 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane,
    235 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
    72 przykładowe pytania z zakresu – Kodeksu postępowania administracyjnego,
    48 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
    z proponowanymi odpowiedziami a), b) lub c). Na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi, z których jedna jest właściwa;
- rozdziału 3, w którym zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, z którego wynika odpowiedź;
- rozdziału 4, zawierającego 107 przykładowych tez z odpowiedziami na egzamin ustny;
- rozdziału 5, zawierającego podstawowe pytania problemowe z komentarzem i odpowiedziami, które mogą być przydatne zarówno na egzaminie ustnym i pisemnym.

Opinie

Napisz opinię

Uprawnienia budowlane 2017 ĆWICZENIA Pytania i testy egzaminacyjne

Uprawnienia budowlane 2017 ĆWICZENIA Pytania i testy egzaminacyjne

Napisz opinię

Produkty powiązane oraz akcesoria dodatkowe

17 innych produktów w tej samej kategorii: