Uprawnienia budowlane 2017 PORADNIK Pytania i testy egzaminacyjne cz. 1 Zobacz większe

Uprawnienia budowlane 2017 PORADNIK Pytania i testy egzaminacyjne cz. 1

Upr.Bud.2017 cz.1

75,24 zł netto
79,00 zł brutto

Więcej informacji

Część 1 Uprawnienia budowlane 2017 PORADNIK Pytania i testy egzaminacyjne

Autor: Mirosław Giera

Wydawnictwo:    Wydawnictwo Polcen
Rok wydania:    2017
ISBN:    978-83-64795-32-9
Stron:    572
Wydanie:    14
Format:    B5 (165x235 mm)

Stan prawny: 1 stycznia 2017 r.

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń.


Najlepsza książka dla specjalności:
- architektonicznej
- konstrukcyjno-budowlanej
- inżynieryjnej:
   a) mostowej
   b) drogowej
   c) kolejowej
   d) hydrotechnicznej
   e) wyburzeniowej
- instalacyjnej
   a) telekomunikacyjnej
   b) energetycznej (cieplnej, wentylacyjnej, gazowej i wod.-kan.)
   c) elektrycznej i elektroenergetycznej

Część 1. PORADNIK składa się z:
- przedmowy, gdzie omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);
- rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe pytania na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;
- rozdziału 2, w którym zamieszczono 525 przykładowych pytań na egzamin testowy z proponowanymi odpowiedziami A, B i C kompatybilnymi z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz regulaminem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; na końcu tego rozdziału zamieszczono właściwą odpowiedź A lub B lub C; na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B albo C), z których jedna jest właściwa;
- rozdziału 3, gdzie zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane bez ograniczeń dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); w odróżnieniu od rozdziału 2 – odpowiedzi oznaczono małymi literami: a), b) i c); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, uzasadnieniem i komentarzem, z którego wynika odpowiedź.

Opinie

Napisz opinię

Uprawnienia budowlane 2017 PORADNIK Pytania i testy egzaminacyjne cz. 1

Uprawnienia budowlane 2017 PORADNIK Pytania i testy egzaminacyjne cz. 1

Napisz opinię

Produkty powiązane oraz akcesoria dodatkowe

17 innych produktów w tej samej kategorii: