Vademecum Elektryka - Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych Zobacz większe

Vademecum Elektryka - Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych

ISBN 83-89234-37-8

Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz ochrona odgromowa budynków

 • Książka jest przeznaczona dla elektryków i elektroinstalatorów
 • Mogą z niej korzystać także studenci wydziałów elektrycznych i uczniowie techników o profilu elektrycznym oraz
 • osoby przygotowujące się do egzaminu na uprawnienia budowlane

 • Cennym uzupełnieniem są też wybrane akty prawne

Więcej szczegółów

37,14 zł netto
39,00 zł brutto

Więcej informacji

Vademecum Elektryka - Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz ochrona odgromowa budynków

Autor: Andrzej Boczkowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza POLCEN
Format A5, oprawa miękka, laminowana
Liczba stron: 354
Stan prawny na dzień 15 czerwca 2008

W poradniku zawarto podstawowe informacje techniczne dotyczące m.in.:

 •     zasad lub sposobów przyłączania instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej,
 •     systemów i rozwiązań instalacji elektrycznych w budynkach,
 •     przewodów i sposobów ich prowadzenia w wewnętrznych liniach zasilających,
 •     instalacji zasilających odbiory administracyjne,
 •     obwodów odbiorczych instalacji elektrycznych w mieszkaniach, instalacji telekomunikacyjnych,
 •     ochrony przeciwporażeniowej,
 •     zasad wyznaczania mocy zapotrzebowanej dla mieszkań i budynków mieszkalnych,
 •     użytkowania instalacji elektrycznych i piorunochronnych,
 •     ochrony odgromowej budynków.

Obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia.

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach obciąża:

 •     dostawcę energii elektrycznej w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych,
 •     właściciela lub zarządcę budynku w zakresie oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia,
 •     użytkownika lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, wyłączników ochronnych różnicowoprądowych oraz odbiorników energii elektrycznej, stanowiących wyposażenie lokalu.

Kontrole w zakresie dotyczącym instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny być przeprowadzane okresowo, co najmniej:

 •     raz w roku - sprawdzenie stanu technicznej sprawności instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne lub niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku,
 •     raz na 5 lat - badanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją odpowiednich instalacji i urządzeń elektrycznych.

Każda instalacja elektryczna, podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, po każdej rozbudowie, remoncie, naprawie lub modernizacji i przebudowie, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie jej eksploatacji, powinna być poddana badaniom, czyli oględzinom, pomiarom i próbom.

Opinie

Napisz opinię

Vademecum Elektryka - Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych

Vademecum Elektryka - Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz ochrona odgromowa budynków

 • Książka jest przeznaczona dla elektryków i elektroinstalatorów
 • Mogą z niej korzystać także studenci wydziałów elektrycznych i uczniowie techników o profilu elektrycznym oraz
 • osoby przygotowujące się do egzaminu na uprawnienia budowlane

 • Cennym uzupełnieniem są też wybrane akty prawne

Napisz opinię

Produkty powiązane oraz akcesoria dodatkowe

18 innych produktów w tej samej kategorii: